Nieuws

Nieuwsberichten van de gemeente Reimerswaal.

 • Herdenking Watersnoodramp

  (23-01-2020)

  In de Johanneskerk in Kruiningen worden op zaterdag 1 februari de slachtoffers herdacht die bij de ramp in 1953 omkwamen.

  Comité Herdenkingen Kruiningen en gemeente Reimerswaal organiseren de herdenking. Niet alleen de slachtoffers uit Kruiningen worden herdacht, maar alle slachtoffers uit Reimerswaal.

  Het programma omvat een toespraak van de burgemeester, een ooggetuigenverslag en samenzang. Ook worden er dia’s en foto’s vertoond en muziek gespeeld.

  Leerlingen van de basisscholen in Kruiningen noemen de namen van de 77 Reimerswaalse slachtoffers op. Aan het einde van de bijeenkomst leggen aanwezigen kransen en bloemen bij het monument in de tuin van de Johanneskerk.

  Aanvang: 19.00 uur

 • Wist u dat…geboorteaangifte gedaan moet worden bij de gemeente waar het kindje is geboren?

  (20-01-2020)
  leeg
  • als het kindje in het ziekenhuis is geboren, het in de gemeente waar het ziekenhuis staat moet worden aangegeven?
  • de aangifte gedaan moet worden door de moeder of vader of iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest (als de moeder en vader geen aangifte kunnen doen)?
  • een ouder de aangifte digitaal kan doen met DigiD?
  • u de digitale aangifte ook kunt doen als het gemeentehuis gesloten is?
  • u ook altijd nog een afspraak kunt maken om de geboorteaangifte aan de balie te doen als u de aangifte niet digitaal wilt of kunt doen?
  • voor de geboorteaangifte de verklaring van de arts/verloskundige nodig is?
  • de aangifte binnen 3 dagen na de dag van geboorte moet zijn gedaan als er in deze periode minstens 2 werkdagen vallen?
  • sinds 1 januari 2020 de geboorteakte niet meer ondertekend moet worden?
  • u ons kunt bellen, e-mailen, whatsappen, tweeten, een bericht op facebook sturen of langs kunt komen als u nog vragen hierover hebt?
 • NLdoet 2020

  (16-01-2020)
  leeg

  Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.

  Meedoen

  Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!
  Heeft jullie organisatie een leuke klus? Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden, is de locatie van de Voedselbank aan een sopje toe, wil je een verwendagje voor alle ouderen in het verzorgingshuis of heb je een andere leuke klus? Meld deze nu aan op de website www.nldoet.nl en doe mee! Ook meedoen als vrijwilliger is simpel; zoek een leuke klus op de website van NLdoet en meld je aan. Alleen, of nog leuker met je sportclub, collega’s of familie!

  Financiële bijdrage

  Tot 31 januari 2020 is het mogelijk een financiele aanvraag bij het Oranje Fonds in te dienen voor NLdoet klussen. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 350,00. Voor het budget geldt: op = op.

  Meer weten?

  Wil je meer weten over de campagne of over het Oranje Fonds? Of heb je vragen over een nieuwe of lopende financiële aanvraag neem dan contact op via: tel.nr. 0900-4488448, e-mail nldoet@oranjefonds.nl of www.oranjefonds.nl

 • Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

  (14-01-2020)
  leeg

  De inzameling van huishoudelijk PMD+ en groente-, fruit- en tuinafval bij wooncomplexen vindt met name plaats door middel van bovengrondse verzamelcontainers, veelal geplaatst in een betonnen omhulsel. De gemeente is voornemens de bovengrondse afvalvoorzieningen bij wooncomplexen te vervangen voor een  ondergrondse afvalcontainer met elektronisch toegangssysteem.

  Deze steeds breder ingezette inzamelmethode verbetert het straatbeeld en maakt de  afvalinzameling efficiënter. Om illegaal dumpen van (bedrijfs)afval tegen te gaan, is de keuze gemaakt voor beveiligde containers. Bovendien waarschuwt dit toegangssysteem de inzameldienst als de container bijna vol is.

  De beoogde locaties voor ondergrondse containers zijn:
  ➜ Nieukerckestraat, Krabbendijke:
  aan weerszijden van het wooncomplex (ter hoogte van huisnummer 3/43 en ter hoogte van huisnummer 41/81) ter hoogte van de huidige bovengrondse afvalvoorzieningen, langs de weg.
  ➜ Begonialaan, Yerseke:
  aan zijde hoofdingang wooncomplex, nabij huidige bovengrondse afvalvoorzieningen.

  U kunt de locaties ook bekijken op het gemeentehuis. De gemeente heeft bij het bepalen van een geschikte locatie rekening gehouden met onder
  meer de loopafstand, de bereikbaarheid van het inzamelvoertuig en de verkeersveiligheid. Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze wat betreft de beoogde locatie aan de gemeente kenbaar te maken. Dit kunt u schriftelijk indienen per e-mail aan gemeente@reimerswaal.nl, onder vermelding van afdeling Gemeentewerken, mevrouw Disco. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u uw zienswijze bij de gemeente bekend te maken vóór 31 januari 2020.

 • Vanaf 1 januari 2020 is het NIET meer toegestaan matrassen in te zamelen met het grof huishoudelijk restafval

  (09-01-2020)
  Logo MRE Matras Recycling Europe

  Bij (bijna) alle milieustraten in Zeeland wordt gestart met gescheiden inzameling van matrassen. Deze zullen worden ingezameld op speciale matraskarren en vervolgens worden afgevoerd door Matras Recycling Europe (MRE) voor gescheiden verwerking.

  Meer informatie is te vinden op de website van MRE: http://www.matrasrecyclingeurope.com/

 • Kleinschalige verzoeken voor herziening bestemmingsplan Buitengebied: Veegplan Buitengebied

  (08-01-2020)
  leeg

  Heeft u een plan voor uw erf/perceel in het buitengebied? Wilt u bijvoorbeeld uw agrarisch bedrijf uitbreiden of juist stoppen? Of wilt u gebouwen gebruiken voor een andere bestemming dan agrarisch of wonen? Dan kan uw (kleinschalige) initiatief mogelijk mee in het veegplan voor het buitengebied.

  Wat is een veegplan en waarom is het interessant voor u?

  Bij een veegplan worden meerdere kleinschalige verzoeken voor herziening van het bestemmingsplan tegelijkertijd behandeld. Deelname aan het veegplan is goedkoper dan een aparte bestemmingsplanprocedure. Wij bundelen uw initiatief namelijk met andere initiatieven uit het buitengebied in 1 veegplan, met 1 procedure. Op die manier kan de gemeente uw initiatief veel efficiënter en dus goedkoper begeleiden. Door mee te doen aan het veegplan bespaart u dus kosten!

  Veegplan 2020

  Vanwege het succes van het laatste veegplan gaan we in 2020 opnieuw een veegplan opstellen. U kunt zich hiervoor nu aanmelden tot en met 1 februari 2020. Wij denken graag met u mee over ontwikkelingen, initiatieven en mogelijkheden op uw gronden. Aanmelden kan door een principeverzoek in te dienen bij het college van burgermeester en wethouders. In het principeverzoek beschrijft u uw initiatief. Vervolgens neemt het college een standpunt in over uw verzoek.

  Kosten

  De kosten voor deelname aan het veegplan 2020 zijn sowieso lager dan voor een individuele procedure. Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure sluiten wij met u een (anterieure) overeenkomst waarin onder andere afspraken over de kosten worden opgenomen. Kosten voor extra onderzoeken (ten behoeve van bijvoorbeeld bodem, water, flora en fauna etc.) en voor het opstellen van een landschapsplan komen aanvullend voor uw rekening.
  De legeskosten voor het behandelen van het principeverzoek bedragen € 994,20 euro. Wanneer het initiatief daarna meegenomen wordt in het veegplan zullen wij u informeren over de hoogte van de kosten.

  Informatie

  Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers via telefoonnummer 14 0113.

 • Wist u dat… Reimerswaal dit jaar haar 50e verjaardag viert?

  (07-01-2020)
  leeg

  De gemeente Reimerswaal is in 1970 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten Krabbendijke, Kruiningen, Rilland-Bath, Waarde en Yerseke. De vijftigste verjaardag van Reimerswaal willen we vieren met activiteiten voor en door inwoners.

  Daarom nodigen wij organisaties en verenigingen uit om een speciale activiteit rondom 50 jaar Reimerswaal te bedenken. Hierbij kan een beroep worden gedaan op een financiële bijdrage van de gemeente. Het thema van het 50-jarige jubileum is “Hroôs op Reimerswaal”.

  Om te kijken of uw activiteit in aanmerking komt voor een financiële bijdrage kunt u tot 1 februari 2020 een subsidieverzoek indienen. Lees op www.reimerswaal.nl/hroos hoe dit in zijn werk gaat.

 • Nieuwe Algemene plaatselijke verordening

  (18-12-2019)
  leeg

  De Algemene plaatselijke verordening (APV) bevat regels op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen en dergelijke. Voor inwoners van onze gemeente, maar zeker ook voor bedrijven en verenigingen, zijn de regels in de APV van groot belang. De huidige APV is ongeveer vier jaar oud en is als gevolg van gewijzigde inzichten en veranderingen in wetgeving aan vernieuwing toe.

  Er is een nieuwe APV voorbereid waarin ten opzichte van de huidige APV een aantal wijzigingen worden voorgesteld, onder andere op de volgende gebieden:

  • Sluitingstijden van horecabedrijven. In de voorgestelde APV vervalt de regeling die nu geldt tussen 02.00 uur en 03.00 uur. De vaste sluitingstijd wordt dan 02.00 uur.
  • Tijden waarbinnen alcohol geschonken mag worden in sportkantines e.d. Alcohol mag in de nieuwe opzet worden geschonken vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur.
  • Openbare orde kwesties, zoals regels m.b.t. burenoverlast, gevaarlijke honden en locaties waarvoor een alcoholverbod kan worden ingesteld.
  • Een ballonverbod. Bij het oplaten van ballonnen blijven de restanten ervan nog zeer lang achter in het milieu. Reden om het grootschalig oplaten van ballonnen te verbieden. Kleinschalig gebruik van ballonnen blijft gewoon toegestaan.
  • Het vloekverbod. Omdat dit verbod in juridisch opzicht moeilijk handhaafbaar is, speelde de overweging om het te schrappen. Het gemeentebestuur wil echter het signaal afgeven dat vloeken kwetsend is. Het vloekverbod verbiedt overigens ook andere kwetsende uitlatingen.

  Uiteraard regelt de APV nog veel meer onderwerpen. Hier kunt u de volledige tekst van de nieuwe APV lezen. Ook kunt u een overzicht inzien van alle wijzigingen ten opzichte van de huidige APV.

  Nog niet definitief

  In de voorbereiding hebben het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en medewerkers van de gemeente die veel met de APV werken zorgvuldig nagedacht over wijzigingen. Ook zijn andere instanties erbij betrokken, zoals o.a. de politie. De nieuwe APV is nog niet vastgesteld. Ook de hiervoor genoemde wijzigingen zijn nog niet definitief. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

  Zienswijze

  Voordat de gemeenteraad de APV gaat vaststellen krijgen ook inwoners, bedrijven en verenigingen de kans om hun mening te geven. U kunt uw mening geven door een zogenaamde zienswijze in te dienen. Uw zienswijze kunt u per e-mail of schriftelijk indienen tot uiterlijk 31 januari 2020.  Voor een zienswijze per e-mail gebruikt u het e-mailadres: gemeente@reimerswaal.nl. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.  Alle ingediende zienswijzen zullen zorgvuldig worden doorgenomen en door de gemeenteraad worden meegewogen in de besluitvorming.

  Vragen

  Heeft u vragen? Neemt u contact op met Rob Snoek van de afdeling Advies en Ondersteuning via telefoonnummer 14 0113.

 • Hroôs op Reimerswaal: in 2020 bestaat Reimerswaal 50 jaar!

  (19-11-2019)
  leeg

  Vraag een jubileumsubsidie aan voor een activiteit. 


  De vijftigste verjaardag van Reimerswaal willen we vieren met activiteiten voor en door inwoners.
  Daarom nodigen wij organisaties en verenigingen uit om een speciale activiteit rondom 50 jaar Reimerswaal te bedenken. Hierbij kan een beroep worden gedaan op een financiële bijdrage van de gemeente. Het thema van het 50 jarige jubileum is “Hroȏs op Reimerswaal”.

  Dien uw aanvraag in vóór 1 februari 2020

  Om te kijken of uw activiteit in aanmerking komt voor een financiële bijdrage kunt u tot 1 februari 2020 een verzoek indienen via het subsidie-aanvraagformulier, incidentele subsidie. Bij de aanvraag graag een onderbouwing van activiteiten (lees criteria) en een begroting aanleveren.

  Beoordeling en uitslagen

  Een adviescommissie beoordeelt de verschillende aanvragen. Voor de toetsing van de activiteiten zijn de volgende criteria opgesteld:

  • De activiteit moet een bijdrage leveren aan 50 jaar Reimerswaal,
  • De activiteiten moeten breed toegankelijk zijn;
  • Het heeft de voorkeur als meerdere personen, organisaties of verenigingen samenwerken;
  • Er wordt gelet op een zekere spreiding van activiteiten over de verschillende kernen;
  • Er wordt gelet op een zekere spreiding van activiteiten over het jaar heen.

  De uitslagen worden uiterlijk 28 februari 2020 bekend gemaakt.

  Door de gemeente is een subsidieplafond vastgesteld van € 12.500,-. De aanvragen worden tegelijk beoordeeld op grond van bovengenoemde criteria. Daarom is het van belang om uw aanvraag tijdig, dus vóór 1 februari 2020 in te dienen. Aanvragen van latere datum worden alleen in behandeling genomen indien het subsidieplafond nog niet is bereikt.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de subsidiebijdrage dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Van der Arend, via: c.vander.arend@reimerswaal.nl of 14 0113.

 • Nascheiding van afval

  (12-09-2019)
  leeg

  Sinds 1 januari 2020 zijn we gestart met nascheiding van afval.
  Er is voor nascheiding gekozen, omdat de nieuwe scheidingsinstallatie van AVR beschikt over de allernieuwste technieken om plastic, metaal en drankenkartons van restafval te scheiden. Er wordt zelfs op meerdere soorten plastic en kwaliteit gesorteerd. Dus dat maakt ook hergebruik nog beter mogelijk.

  PMD+ bak

  Nascheiding houdt in dat inwoners plastic, metaal en drankenkartons (PMD-afval) niet meer apart moeten inzamelen. Dit afval mag in de bak voor restafval. De restafvalcontainer wordt vanaf nu de PMD+ bak genoemd. De inhoud van deze bak zal voor een groot deel bestaan uit plastic, metaal en drankenkartons.

  Meer informatie over nascheiding

Archief