Door onderhoudswerkzaamheden is onze online dienstverlening momenteel niet beschikbaar
 


Nieuws

Nieuwsberichten van de gemeente Reimerswaal.

 • Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief voor de gemeente!

  (19-09-2019)
  leeg

  Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de Reimerswaalse gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe?

  Volg dan cursus Politiek Actief voor de gemeente en ontdek het!
  De cursus start op dinsdag 22 oktober 2019. Meedoen is gratis. Aanmelden kan via: griffie@reimerswaal.nl.

  Programma

  De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten:
  Bijeenkomst 1: introductie en kennismaking

  • Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente?
  • Verkiezingen en politieke partijen

  Bijeenkomst 2: de gemeente

  • Hoe werkt de gemeente?
  • De besluitvorming binnen de gemeente
  • Beïnvloeden van de besluitvorming

  Bijeenkomst 3: de gemeenteraad

  • Taken en rollen van de gemeenteraad
  • De instrumenten van een raadslid
  • Basiskennis gemeentefinanciën
  • Speeddaten met gemeenteraadsleden

  Bijeenkomst 4:

  • Training overtuigend debatteren

  Bijeenkomst 5:

  • Raadsvergadering bijwonen

  Meer informatie

  De cursus wordt verzorgd door ProDemos ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ - www.prodemos.nl.

 • Evenementencommissie bij het beoordelen van een evenementenaanvraag

  (16-09-2019)
  leeg

  Waarom?

  Reimerswaal is een gemeente waar evenementen welkom zijn. Een gemeente waar het aantal evenementen ook toeneemt. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de evenementen voor iedereen goed verlopen: voor organisatie, voor hulpverleners, voor omwonenden én voor bezoekers.

  Dat maakt het nodig dat afstemming over het evenement tussen álle betrokkenen tijdig en goed verloopt.

  Wat?

  Een commissie is op zich niet nieuw. De instanties die betrokken zijn bij het beoordelen van het evenement (in elk geval politie, brandweer, Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en gemeente) komen voortaan vaker bij elkaar om aangevraagde evenementen van advies te voorzien en met elkaar te bespreken. Ook wordt gebruik gemaakt van een digitaal hulpmiddel waarmee het proces van de beoordeling van evenementen efficiënter zal verlopen.

  Wanneer?

  Sinds 1 juni 2019 wordt gewerkt met een evenementencommissie.

  Wat merkt u ervan?

  Als het goed is, eigenlijk niet veel. Uw aanvraag om een vergunning voor een evenement zal wel sneller beoordeeld worden zodat u tijdig op de hoogte bent van haalbaarheid van en voorwaarden bij een vergunning.

  Indien aanvullende gegevens nodig zijn om de aanvraag goed te beoordelen, wordt de aanvrager hierover geïnformeerd. De aanvrager krijgt dan 10 werkdagen de tijd om deze gegevens te verstrekken. Indien niet aan deze termijnen wordt voldaan, zal de aanvraag niet in behandeling genomen worden en er dus geen vergunning worden verleend.

  Belangrijk

  Voor het beoordelen van een aanvraag om een evenementenvergunning is het zeer belangrijk dat een complete aanvraag tijdig wordt ingediend. De betrokken instanties hebben namelijk ook tijd nodig om uw evenement te beoordelen. De volgende termijnen moeten in acht worden genomen.

  • B-evenement (dit zijn de meeste evenementen!) ---- 10 weken voorafgaand aan het evenement moet een complete aanvraag ontvangen zijn
  • C-evenement (zeer grote evenementen zoals b.v. Mosseldag) ------ 14 weken voorafgaand aan het evenement moet een complete aanvraag zijn ontvangen.

  De zogenaamde A-evenementen (kleine evenementen) moet u alleen melden bij de gemeente 10 werkdagen vóór het evenement, hiervoor is geen vergunning nodig.

  Contact

  Om een complete aanvraag in te kunnen dienen, blijft het verstandig om in een vroegtijdig stadium met de gemeente te overleggen over een te organiseren evenement en wat daar bij komt kijken op het gebied van vergunningverlening. U kunt contact opnemen met mevrouw Eleftheria Bagouraki MA. Zij is bereikbaar via het algemene nummer 14 0013 of e.bagouraki@reimerswaal.nl

 • Wist u dat… u € 1000 kunt verdienen met een project waarmee u uw buurt wil verbeteren?

  (16-09-2019)
  leeg

  Wilt u graag een moestuin, een speeltuin of een kunstproject in de wijk opzetten? Of heeft u een ander idee voor uw buurt?

  Kern met Pit daagt u uit om binnen een jaar deze droom te verwezenlijken. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar, hoe komt u aan geld en hoe regelt u een vergunning bij de gemeente? Kern met Pit helpt. U krijgt een eigen adviseur, gratis workshops én als het binnen een jaar lukt € 1000.

  Ga naar www.kernmetpit.nl en lees de voorwaarden en meldt u gratis aan vóór 1 november.

 • Nationale Sportweek 2019

  (12-09-2019)
  leeg

  De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland sporten in de etalage zet. De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is.

  ‘Sport doet iets met je!’

  Dat is het mooie thema van de 16e editie van de Nationale Sportweek. Dit jaar vindt deze plaats van vrijdag 20 t/m zondag 29 september.

  Ook in onze gemeente zijn er vele, leuke sportmogelijkheden. In onderstaand programma ziet u welke sportaanbieders haar deuren voor u openzetten.

  Veel sportplezier!

  Programma Nationale Sportweek 2019 - 1

  Programma Nationale Sportweek 2019 - 2

 • Sloop en saneringswerkzaamheden in Rilland

  (12-09-2019)
  leeg

  Maandag 23 september start Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert &Zn B.V. in opdracht van de gemeente Reimerswaal met de sloop van de brandweerkazerne en gemeentewerkplaats en de bodemsanering aan de Valckenisseweg 13 in Rilland.

  De werkzaamheden zullen naar verwachting enkele weken in beslag nemen. 

  Direct omwonenden zullen hierover per brief nader worden geïnformeerd.

 • Nascheiding van afval

  (12-09-2019)
  leeg

  Vanaf 1 januari 2020 starten we met nascheiding van afval. Er is eerder ruimte ontstaan bij afvalverwerker Afval Verwerking Rijnmond (AVR) waardoor de pilot drie maanden eerder dan verwacht van start kan gaan.

  Er is voor nascheiding gekozen, omdat de nieuwe scheidingsinstallatie van AVR beschikt over de allernieuwste technieken om plastic, metaal en drankenkartons van restafval te scheiden. Er wordt zelfs op meerdere soorten plastic en kwaliteit gesorteerd. Dus dat maakt ook hergebruik nog beter mogelijk.

  PMD+ bak

  Nascheiding houdt in dat inwoners plastic, metaal en drankenkartons (PMD-afval) niet meer apart moeten inzamelen. Dit afval mag in de bak voor restafval.
  De restafvalcontainer wordt vanaf nu de PMD+ bak genoemd. De inhoud van deze bak zal voor een groot deel bestaan uit plastic, metaal en drankenkartons.

  Meer informatie over nascheiding

 • Wijziging route Krabbendijke buurtbus

  (09-09-2019)
  leeg

  In verband met de werkzaamheden in het centrum van Krabbendijke rijdt de buurtbus vanaf  9 september 2019 tot 1 april 2020 een andere route. De route wordt: Parallelweg – Noordweg – Nieulandestraat – Oosterscheldestraat – Westerscheldestraat – Dorpsstraat – Kruisbessestraat – Aalbessestraat – JW Frisostraat.

  De halte Noordweg komt tijdelijk te vervallen, de halte Nieulandestraat wordt tijdelijk verplaatst naar de hoofdingang van Ter Weel in de Oosterscheldestraat en bij Stroodorp in de Kruisbessestraat komt een nieuwe halte.

  Routekaart

 • Oplaadpaal voor elektrische auto’s

  (09-09-2019)
  leeg

  Op het parkeerterrein voor het gemeentehuis aan het Oude Plein is recentelijk een oplaadpaal voor elektrische auto’s geplaatst. Hiermee willen we als gemeente Reimerswaal bijdragen aan het verduurzamen van onze mobiliteit.

  De paal kan door iedereen worden gebruikt, medewerkers, bezoekers en omwonenden.
   

 • Nieuwe subsidie maakt woningisolatie extra gunstig!

  (05-09-2019)
  leeg

  Woningeigenaren kunnen gebruik maken van een nieuwe subsidie voor isolatiemaatregelen. Met de subsidie krijgt een woningeigenaar ongeveer 20 procent van de kosten terug. Woningisolatie is daarmee extra voordelig. Een investering in spouwmuur- plus vloerisolatie verdient zich met gebruik van de subsidie in iets meer dan drie jaar terug.

  De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) wordt beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. De organisatie die de regeling uitvoert en in behandeling neemt is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er is al langer een subsidie voor warmtepompen en zonneboilers, maar afgelopen twee jaar niet voor woningisolatie. “Het isoleren van de woning is de eerste stap die je zet bij het energiezuinig en aardgasvrij maken van de woning”, aldus Duurzaam Bouwloket. “Isoleren leidt tot forse energiebesparing.”

  Tot en met 2020 is er voldoende budget (€ 84 miljoen) om bij circa 100.000 woningen vloer- en spouwmuurisolatie te subsidiëren. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, als onderdeel van de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

  Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen als ze twee of meer isolatiemaatregelen nemen.
  De maatregelen waar subsidie voor aangevraagd kan worden zijn onder meer isolatie van dak, gevel, vloer en hoogrendementsglas. Wie zijn hele woning voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van € 4.000,-  bovenop de subsidie. Voor Verenigingen van Eigenaren (appartementseigenaren) is er een aangepaste regeling.

  Gratis en onafhankelijk advies nodig?

  Ga naar ons gemeentelijk energieloket Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl). De onafhankelijke adviseurs van het Duurzaam Bouwloket helpen je van A tot Z verder met al je vragen over energiebesparende maatregelen, subsidies en financieringen en bij het vinden van betrouwbare bedrijven voor het uitvoeren van de maatregelen.

  Meer informatie

  Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) 

  Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling?
  Neem dan contact op met RVO.

  Heeft u vragen over energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van uw woning?
  Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket.

  Ben je benieuwd welke subsidieregelingen er nog meer beschikbaar zijn?
  Ga dan naar www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.

 • Eerste schop in de grond voor aanleg glasvezelnetwerk in Yerseke

  (16-07-2019)

  KPN NetwerkNL is in Yerseke gestart met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. De eerste schop is op 8 juli in de grond gegaan. Naar verwachting zijn de graafwerkzaamheden na 10 weken afgerond.

 • Totaaluitslag verkiezingen Europees Parlement

  (26-05-2019)

  Op 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. Hieronder kunt u de totaaluitslag op kandidaatniveau downloaden. Ook zijn de processen-verbaal van alle stembureau's in te zien (hieronder digitaal, maar ook fysiek in het gemeentehuis).

Archief