Nieuws

Nieuwsberichten van de gemeente Reimerswaal.

 • Gratis keukenbakje voor gft

  (08-04-2020)
  GFT-bakje

  Groente-, fruit- en etensresten verdwijnen nog vaak in de PMD+ bak. Een keukenbakje maakt het makkelijker om deze resten te scheiden. U kunt een 5 liter bakje met afsluitbaar deksel krijgen (met eenmalig een geurfilter en composteerbare afvalzakjes). 

  In uw persoonlijke brief van de ZRD vindt u de inlogcode en het wachtwoord om uw bestelling door te geven op www.reimerswaal.dbics.nl of via telefoonnummer 085 – 822 44 02. Geef uw bestelling door vóór 20 april.

  Woont u in een huis waar nu containers voor PMD+ en gft worden gebruikt en heeft u op 10 april nog geen brief ontvangen, neem dan contact op met DBI Container Service via telefoonnummer 085 – 822 44 02.

 • Informatie voor begrafenisondernemers

  (08-04-2020)

  Het gemeentehuis is gesloten op Goede Vrijdag en tweede paasdag. Mocht u als begrafenisondernemer tijdens deze dagen een afspraak willen maken voor een begrafenis, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze grafdelvers:

  • voor Kruiningen en Hansweert kunt u contact opnemen met de heer B. Hollestelle, 06 28 02 73 26
  • voor Yerseke, Krabbendijke, Waarde en Rilland kunt u contact opnemen met de heer J. van Koeveringe, 06 51 46 06 68

  Nadat u de datum en het tijdstip van de begrafenis afgesproken heeft met de grafdelver, kunt u zoals gebruikelijk de gegevens omtrent de begrafenis mailen naar
  begrafenissen@reimerswaal.nl.

 • Eikenprocessierups

  (08-04-2020)

  Gemeente Reimerswaal en B&E Plaagdierbeheersing werken intensiever samen in de strijd tegen de eikenprocessierups

  Om overlast voor te zijn is besloten dit jaar meer aandacht te geven aan het vroegtijdig monitoren op aanwezigheid van de eikenprocessierups.

  In de periode tussen begin april en half mei hebben de rupsen nog geen brandharen en veroorzaken dan ook nog geen overlast. Deze periode wordt nu gebruikt om in kaart te brengen waar de rupsen aanwezig zijn en dus overlast kan ontstaan. Met deze informatie kan een effectief bestrijdingsplan opgesteld worden en de aanwezigheid bestreden worden, voordat de rups voorzien is van brandharen.

  De gemeente voert uitsluitend monitoring/bestrijding uit bij gemeentelijke bomen in de dorpen en het buitengebied. Als u bomen in uw tuin of op uw erf wilt laten inspecteren en/of behandelen tegen de processierups, moet u hierop zelf actie ondernemen. Dit geldt ook voor eikenbomen bij instellingen, scholen en alle terreinen en locaties waarvan de gemeente geen eigenaar is.

  B&E Plaagdierbeheersing biedt de mogelijkheid om dit te combineren. U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 0113 40 56 67 of via info@BEongedierte.nl

 • Wist u dat… het gemeentehuis gesloten is op Goede Vrijdag en tweede paasdag?

  (07-04-2020)

  Het Gemeentehuis is gesloten op:

  • vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)
  • maandag 13 april (tweede paasdag)

  En niet vergeten: ook tijdens deze dagen geldt afstand houden en zoveel mogelijk thuisblijven!

  Fijne Paasdagen!

 • Nieuwe afvalcontainers aan huis

  (31-03-2020)

  Alle huizen krijgen nieuwe afvalcontainers. De nieuwe containers hebben een andere kleur, een adressticker met barcode en een tag. Een tag is een metalen draadje in de sticker die op de container is geplakt. De tag zelf bevat niet meer informatie dan een uniek nummer. Dus iedere container krijgt daarmee een uniek nummer.

  ➜ PMD+ bak: grijs met een grijs deksel voorzien van de opdruk PMD+
  de container voor plastic verpakkingsafval, metalen (blik) verpakkingsafval en drankenkartons en het beetje restafval dat overblijft.

  ➜ gft-container: grijs met een grijs deksel en een groene kleurclip voorzien van de opdruk GFT
  de container voor groente-, fruit- en tuinafval + etensresten.

  Beide containers hebben een inhoudsmaat van 240 liter.

  In mei en juni worden de oude PMD+ containers en de gft-containers omgewisseld voor nieuwe. Bewoners van huizen ontvangen vooraf een brief van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) met uitleg wanneer de nieuwe containers worden afgeleverd en wanneer de oude containers worden opgehaald. Ook staat daar in tot wanneer u de oude containers nog gevuld aan de weg kunt zetten en vanaf wanneer u de nieuwe kunt gebruiken.

  Woont u in een huis waar nu containers voor PMD+ en gft worden gebruikt en heeft u op 10 april nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met DBI Container Service via telefoonnummer 085-8224402.

 • SGP-wethouder Jaap Sinke stelt vertrek uit

  (31-03-2020)
  wethouder Jaap Sinke

  Zoals eerder aangekondigd, zou de Reimerswaalse SGP-wethouder J.P. (Jaap) Sinke per 1 april 2020 het wethouderschap beëindigen. Inmiddels is de wereld echter veranderd en is er de nodige onzekerheid ontstaan over het tijdstip waarop Maarten Both als zijn opvolger kan worden benoemd en Tonnie Bliek als raadslid kan worden beëdigd.

  Om te voorkomen dat er in de huidige omstandigheden een bestuurlijk vacuüm ontstaat, blijft Jaap Sinke nog ‘even’ aan als wethouder. Zodra bekend is wanneer Maarten Both en Tonnie Bliek kunnen worden geïnstalleerd, wordt een definitieve datum vastgesteld.

 • Tijdelijk geen inzameling oud papier

  (27-03-2020)
  leeg

  Vanwege de aangescherpte maatregelen in strijd tegen het coronavirus is besloten om het inzamelen van oud papier door vrijwilligers via de huis-aan-huis ophaalrondes, tijdelijk stop te zetten.

  Spaar oud papier op en geef het mee als de routes weer gereden kunnen worden. Of breng het naar locaties waar vaste containers staan. Houd daarbij dan altijd 1,5 meter afstand van elkaar en let erop dat er niet meer dan 3 personen ter plekke aanwezig zijn.

 • Sabewa Zeeland – maatregelen gevolgen coronavirus

  (26-03-2020)
  leeg

  We hebben de afgelopen week de nodige vragen gekregen over het betalen van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

  Sabewa Zeeland neemt een pakket maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen te verzachten. Ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen die geen problemen ondervinden kunnen hun belastingaanslag gewoon blijven betalen. Ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen die wel problemen ondervinden, kunnen uitstel van betaling tot 1 juli 2020 aanvragen. Dit gaat via een speciaal formulier op de website www.sabewazeeland.nl. Zij krijgen meer tijd om aan hun verplichtingen te voldoen.

  Aanslagoplegging

  Eind deze week worden de gecombineerde aanslagen van de deelnemende gemeenten verzonden aan diegenen die nog geen aanslag hebben ontvangen. Vanaf 1 april 2020 worden er geen nieuwe aanslagen over 2020 meer verstuurd. Sabewa Zeeland schort dit proces op tot 30 juni 2020.

  Invordering

  Iedereen die een aanslag heeft ontvangen van Sabewa Zeeland, heeft de keuze om met automatische incasso of betaling in twee termijnen te betalen.

  • Automatische incasso: er wordt betaald in 9 termijnen, startend vanaf 31 maart voor deelnemende gemeenten (Reimerswaal, Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Sluis, Terneuzen, en Tholen) en 30 april voor niet deelnemende gemeenten (Veere, Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland);
  • Betaling in twee termijnen: de tweede termijn voor de betaling van de belastingen is voor de gecombineerde aanslagen van de deelnemende gemeenten 31 mei 2020 en voor waterschapsbelastingen van de niet deelnemende gemeenten 30 juni 2020. De tweede vervaldag van het gehele aanslagbedrag is geldend voor de betaling. Iedereen krijgt de mogelijkheid het gehele bedrag te betalen bij de tweede vervaldag.

  Als ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen voor het feit komen te staan dat de automatische incasso of de betaling bij de tweede vervaltermijn niet haalbaar is, dan kunnen zij contact opnemen met Sabewa Zeeland voor een betalingsregeling. Dit kan via de website www.sabewazeeland.nl.

  Dwanginvordering

  Voor de dwanginvordering houden we een periode tot 1 juli in acht.

  • De deurwaarder heeft geen burgercontacten aan de deur, er zijn geen betekeningen van hernieuwde bevelen en geen beslagleggingen.
  • Er wordt geen loonvordering en overheidsvordering uitgevoerd tot 1 juli 2020.
  • Aanmaningen en dwangbevelen voor 2020 worden opgeschort tot na 1 juli 2020.

  Balie, telefoon en mail

  Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is Sabewa bereikbaar per mail. Vragen per mail beantwoorden ze snel. Als iemand liever telefonisch contact wil, werken ze met een terugbelverzoek. Zij bellen terug op een moment dat het het beste schikt. Baliebezoek is niet meer mogelijk. De balie in Terneuzen is gesloten.

 • Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

  (25-03-2020)

  De inzameling van afval van Zorggroep Ter Weel in de Vliedbergstraat in Rilland vindt plaats door middel van verzamelcontainers. De gemeente is van plan toestemming te verlenen aan Ter Weel voor het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer op gemeentegrond. Het gaat om één ondergrondse afvalcontainer bestemd voor het afval afkomstig van Vliedbergstraat 6, 8 en 10.

  De beoogde locatie voor een ondergrondse container is:
  ➜ Vliedbergstraat, Rilland:
  tegenover Vliedbergstraat nummer 7, in het gras, naast het tegelpad.

  U kunt de locatie ook bekijken op het gemeentehuis. De gemeente heeft bij het bepalen van een geschikte locatie rekening gehouden met onder meer de loopafstand, de bereikbaarheid van het inzamelvoertuig en de verkeersveiligheid. Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze wat betreft de beoogde locatie aan de gemeente kenbaar te maken. Dit kunt u schriftelijk indienen per e-mail aan gemeente@reimerswaal.nl, onder vermelding van afdeling Gemeentewerken, mevrouw Disco. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u uw zienswijze bij de gemeente bekend te maken vóór 18 april 2020.

 • Veel gestelde vragen dienstverlening gemeente coronavirus

  (16-03-2020)

  De landelijke maatregelen in strijd tegen het coronavirus hebben mogelijk effect op onze dienstverlening. De maatregelen gelden t/m 6 april. We kunnen ons goed voorstellen dat u hierover vragen heeft. In onderstaand overzicht geven wij antwoord op de meeste vragen. We blijven dit overzicht aanvullen zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. De meest actuele informatie van de overheid leest u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 8.00 uur en 20.00 uur). 

  Wat zijn nu jullie openingstijden?

  Wij handhaven onze gewone openingstijden. U kunt echter alleen bij ons terecht op afspraak. Omdat veel collega’s thuiswerken, is het mogelijk dat u niet op korte termijn een afspraak kunt maken.

  Is een afspraak bij de gemeente niet heel dringend? Dan verzoeken wij u vriendelijk om een afspraak te maken als er geen maatregelen rondom het coronavirus meer van kracht zijn. Samen beschermen we de mensen om ons heen. 


  Blijven jullie telefonisch bereikbaar?

  Ja, we blijven telefonisch bereikbaar. Omdat er ook veel collega’s thuiswerken, duurt het mogelijk langer voordat u een collega aan de telefoon krijgt of wij uw vraag beantwoorden.


  Is iedereen van de gemeente bereikbaar?

  We laten zoveel mogelijk collega’s thuiswerken. In principe zijn zij dan nog steeds bereikbaar. Mogelijk duurt het wel langer voordat u een collega aan de telefoon krijgt en/of dat zij uw vraag (telefonisch of schriftelijk) beantwoorden.


  Kan ik nog een afspraak maken bij Burgerzaken?

  U kunt nog steeds een afspraak maken bij Burgerzaken. Doe dit echter alleen als het strikt noodzakelijk is via telefoonnummer 14 0113.

  Is een afspraak bij de gemeente niet heel dringend? Dan verzoeken wij u vriendelijk om een afspraak te maken als er geen maatregelen rondom het coronavirus meer van kracht zijn. Samen beschermen we de mensen om ons heen.


  Wordt het afval nog opgehaald?

  Ja, het rooster voor het ophalen van afval blijft ongewijzigd.


  Blijft de milieustraat open?

  Wij krijgen veel vragen over de milieustraten. Die zijn op dit moment gewoon geopend, maar het is erg druk. Kennelijk omdat mensen aan het opruimen slaan nu ze geen andere activiteiten kunnen ondernemen. Om op de milieustraten de juiste afstanden tot elkaar te kunnen bewaren (>1,5 meter) zal mogelijk een gedoseerd toelatingssysteem worden toegepast. Er kunnen daardoor wachtrijen (auto’s) ontstaan buiten de poort. We vragen hiervoor ieders begrip. Kijk voor actuele informatie van de ZRD op www.zrd.nl.


  Gaat mijn huwelijk wel door?

  Uw huwelijk kan gewoon doorgang vinden, mits er minder dan 30 gasten aanwezig zijn. Ook doet u er verstandig aan om gasten met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet aanwezig te laten zijn.


  Blijven begrafenissen mogelijk?

  Begrafenissen kunnen gewoon doorgang vinden, mits er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. We volgen de landelijke richtlijn van de BGNU. Het is niet toegestaan om een nazit te regelen en koffie en of thee te schenken. Ook doet u er verstandig aan om mensen met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet aanwezig te laten zijn.


  Zijn er beperkingen bij GR de Bevelanden? Bijvoorbeeld bij Werken, Inkomen en Zorg?

  Vanaf maandag 16 maart werkt GR de Bevelanden met een aangepaste dienstverlening, zoveel mogelijk gericht op digitaal en telefonisch. Kijk voor actuele informatie op de website van GR de Bevelanden.


  Gaan de georganiseerde evenementen van de gemeente door?

  Nee, de evenementen die de gemeente (mede) tot 1 juni organiseert, zijn afgelast of uitgesteld.


  Gaan markten in de dorpen nog door?

  Ja, de weekmarkten gaan door.


  Kan ik nog een vergunning aanvragen?

  Ja, u kunt volgens de reguliere werkwijze vergunningen aanvragen. Mogelijk duurt het wel langer voordat u (telefonisch of schriftelijk) reactie krijgt.


  Blijven de bibliotheken open?

  Landelijk is besloten alle bibliotheekvestigingen te sluiten t/m 28 april. Bibliotheek Oosterschelde volgt deze landelijke lijn en is dus t/m 28 april gesloten. Alle activiteiten van de bibliotheek zijn geannuleerd. Lees meer op de website van de Bibliotheek Oosterschelde.


  Mogen kerkdiensten doorgaan?

  Voor kerkdiensten gelden de landelijke richtlijnen dat er niet meer dan 30 personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Verschillende kerkraden hebben besloten de diensten t/m 28 april niet door te laten gaan. Voor meer informatie verwijzen we u naar de kerkraden.


  Tijdelijk geen inzameling oud papier

  Vanwege de aangescherpte maatregelen in strijd tegen het coronavirus is besloten om het inzamelen van oud papier door vrijwilligers via de huis-aan-huis ophaalrondes, tijdelijk stop te zetten.

  Spaar oud papier op en geef het mee als de routes weer gereden kunnen worden. Of breng het naar locaties waar vaste containers staan. Houd daarbij dan altijd 1,5 meter afstand van elkaar en let erop dat er niet meer dan 3 personen ter plekke aanwezig zijn.

 • Coronavirus in de gemeente Reimerswaal

  (11-03-2020)
  leeg

  Dinsdag 31 maart: Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

  Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

  Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

  De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het Coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

  Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

  Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

  Alleen samen krijgen we corona onder controle!


  Vrijdag 27 maart 2020: nieuwe noodverordening toeristische sector

  Vrijdagmiddag is door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland de nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze heeft gevolgen voor de toeristische sector. Op de website ZeelandVeilig.nl treft u een overzicht van vragen en antwoorden aan.
   
  Heeft u een vraag met betrekking tot het verbod op recreatief nachtverblijf, waarvan het antwoord niet in het overzicht van vragen en antwoorden staat, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0113.


  Noodopvang kinderopvang en onderwijs

  Het belangrijkste doel van noodopvang is dat ouders in de cruciale beroepen of vitale processen kunnen blijven werken. Daarvoor is goede en verantwoorde opvang voor hun kinderen (voor zover zij dit niet zelf kunnen organiseren) noodzakelijk. Hierom is door het Rijk een aantal maatregelen genomen.

  Ouders werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen die normaal geen gebruik maken van kinderopvang en dit nu wel nodig hebben, kunnen zich melden bij de of kinderopvanglocaties of bij de basisschool per dorp. 

  Contactgegevens van de kinderopvanglocaties:
  - Kibeo:    0113 - 760 250
  - Prokino :     0115 - 686 100
  - ’t Molentje Kruiningen  06 – 20 33 83 76


  Hulp voor ondernemers

  Noodpakket voor ondernemers


  Veel gestelde vragen dienstverlening gemeente coronavirus

  De landelijke maatregelen in strijd tegen het coronavirus hebben mogelijk effect op onze dienstverlening. De maatregelen gelden t/m 6 april. We kunnen ons goed voorstellen dat u hierover vragen heeft. In een overzicht geven wij antwoord op de meeste vragen.


  Gemeentelijke gebouwen

  Gemeentelijke gebouwen zoals de Reimerswaalhal, gymzalen en dorpshuizen zijn gesloten.


  Heeft u vragen?

  • Met vragen over uw eigen gezondheid kunt u altijd bellen met uw eigen huisarts.
  • Met vragen over de maatregelen kunt mailen naar voorlichting@reimerswaal.nl of bellen met ons via telefoonnummer 14 0113.
  • Met algemene vragen over het virus kunt u bellen naar 0800-1351.
  • Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op de website van GGD Zeeland, het RIVM en www.zeelandveilig.nl/coronavirus
 • Kolkenreiniging vanaf donderdag 5 maart

  (02-03-2020)
  leeg

  Reinigingsbedrijf Van der Valk en de Groot start donderdag 5 maart met het reinigen van de kolken.

  Deze werkzaamheden omvatten het reinigen van alle straat- en trottoirkolken binnen de gemeente. In verband met deze reinigingswerkzaamheden wordt u vriendelijk verzocht de komende vijf weken alle straat- trottoirkolken zoveel mogelijk vrij te houden.

  Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan.

  Er wordt in Rilland gestart, daarna volgen de overige dorpen van oost naar west. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer Pols van de firma Van der Valk en de Groot, telefoonnummer 013 531 35 00. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Stee van de gemeente, telefoonnummer 14 0113.

  Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 • Nascheiding van afval

  (12-09-2019)
  leeg

  Sinds 1 januari 2020 zijn we gestart met nascheiding van afval.
  Er is voor nascheiding gekozen, omdat de nieuwe scheidingsinstallatie van AVR beschikt over de allernieuwste technieken om plastic, metaal en drankenkartons van restafval te scheiden. Er wordt zelfs op meerdere soorten plastic en kwaliteit gesorteerd. Dus dat maakt ook hergebruik nog beter mogelijk.

  PMD+ bak

  Nascheiding houdt in dat inwoners plastic, metaal en drankenkartons (PMD-afval) niet meer apart moeten inzamelen. Dit afval mag in de bak voor restafval. De restafvalcontainer wordt vanaf nu de PMD+ bak genoemd. De inhoud van deze bak zal voor een groot deel bestaan uit plastic, metaal en drankenkartons.

  Meer informatie over nascheiding

Archief