Hroôs op Reimerswaal: in 2020 bestaat Reimerswaal 50 jaar!

Dit item is verlopen op 29-02-2020.
leeg

Vraag een jubileumsubsidie aan voor een activiteit. 


De vijftigste verjaardag van Reimerswaal willen we vieren met activiteiten voor en door inwoners.
Daarom nodigen wij organisaties en verenigingen uit om een speciale activiteit rondom 50 jaar Reimerswaal te bedenken. Hierbij kan een beroep worden gedaan op een financiële bijdrage van de gemeente. Het thema van het 50 jarige jubileum is “Hroȏs op Reimerswaal”.

Dien uw aanvraag in vóór 1 februari 2020

Om te kijken of uw activiteit in aanmerking komt voor een financiële bijdrage kunt u tot 1 februari 2020 een verzoek indienen via het subsidie-aanvraagformulier, incidentele subsidie. Bij de aanvraag graag een onderbouwing van activiteiten (lees criteria) en een begroting aanleveren.

Beoordeling en uitslagen

Een adviescommissie beoordeelt de verschillende aanvragen. Voor de toetsing van de activiteiten zijn de volgende criteria opgesteld:

  • De activiteit moet een bijdrage leveren aan 50 jaar Reimerswaal,
  • De activiteiten moeten breed toegankelijk zijn;
  • Het heeft de voorkeur als meerdere personen, organisaties of verenigingen samenwerken;
  • Er wordt gelet op een zekere spreiding van activiteiten over de verschillende kernen;
  • Er wordt gelet op een zekere spreiding van activiteiten over het jaar heen.

De uitslagen worden uiterlijk 28 februari 2020 bekend gemaakt.

Door de gemeente is een subsidieplafond vastgesteld van € 12.500,-. De aanvragen worden tegelijk beoordeeld op grond van bovengenoemde criteria. Daarom is het van belang om uw aanvraag tijdig, dus vóór 1 februari 2020 in te dienen. Aanvragen van latere datum worden alleen in behandeling genomen indien het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de subsidiebijdrage dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Van der Arend, via: c.vander.arend@reimerswaal.nl of 14 0113.