Zorg van harte goed van start!

Dit item is verlopen op 31-10-2019.

Onlangs is Zorg van harte gestart, een project waar wijkbewoners en leerlingen blij van worden.

Via Zorg van harte leveren vmbo-leerlingen van de afdeling zorg & welzijn van het Calvijn College diensten aan de samenleving. Zij worden daarin begeleid door docenten en vrijwillige thuiszorgmedewerkers van Handje Extra.

Op deze manier kunnen de leerlingen ervaring opdoen en zich ontwikkelen tot beginnend beroepsbeoefenaars. Ze leren initiatief nemen, contacten leggen en signaleren. Tegelijkertijd wordt aan wijkbewoners hulp geboden op allerlei gebied. De leerlingen bieden graag een helpende hand bij  huishoudelijke klusjes, het doen van boodschappen, een rondje wandelen of een spelletje spelen. Ook kunnen zij ondersteuning geven binnen gezinnen. Dit alles is gratis en levert onbetaalbare leermomenten op voor de leerlingen én voor de wijkbewoners.

Zorg van harte is een samenwerking tussen het Calvijn College, Zorggroep Ter Weel en de gemeente Reimerswaal, waarbij ook de thuiszorgorganisaties en Handje Extra actief betrokken zijn. Dit initiatief is voortgekomen uit het sociaal team Krabbendijke, waarin vele partijen samenwerken om het welzijn van de inwoners en de leefbaarheid van Krabbendijke te vergroten. Zorg van harte past hier prima bij.