Belastingen

 • Wat is het?

  Gemeenten kunnen op grond van de Gemeentewet eigen belastingen heffen. Ze mogen alleen díe belastingen heffen waarvan de wet dat uitdrukkelijk toestaat.

  In de gemeentelijke belastingverordening (een verordening is een regeling die door de gemeente is vastgesteld) worden de belangrijkste zaken geregeld, zoals:

  • wie de belasting moet betalen
  • de hoogte van het belastingtarief
  • de manier van het berekenen van de belasting

  Vanaf 1 januari 2013 wordt de heffing, inning en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen verzorgd door Sabewa Zeeland. Ook de hoogte van de WOZ-waarde wordt door Sabewa Zeeland bepaald.

 • Contact

  Sabewa Zeeland

  www.sabewazeeland.nl
  telefoon: 088 9995800

  Postadres:

  Postbus 1155
  4530 GD Terneuzen

  Bezoekadres:

  Kennedylaan 1
  4538 AE Terneuzen

  • voor vragen over de betaling van uw aanslag, het treffen van een betalingsregeling, het aanvragen van kwijtschelding, verzoeken om automatische incasso en getroffen (dwang)invorderingsmaatregelen (zoals betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen): 088 9995800 of innen@sabewazeeland.nl