Bestemmingsplan inzien

  • Wat is het?

    In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en over de bouwmogelijkheden. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft. Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald stuk grond is? Dan kunt u de bestemmingsplannen op verschillende manieren bekijken:

    Bestemmingsplan inzien