Kadernota, begrotingen, rapportages en jaarverslagen