Start- of gereedmelding slopen en bouwen

 • Wat is het?

  • Als u een omgevingsvergunning heeft voor de activiteiten ‘bouwen’ of ‘slopen’ en wilt starten met de werkzaamheden, moet u dit melden bij de gemeente.
  • Ook als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit bij ons.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan een start- en gereedmelding.

  Start- of gereedmelding slopen, heien, storten en/of bouwen

  De gemeente controleert of de werkzaamheden conform de vergunning worden/zijn uitgevoerd. Overleg vooraf met uw aannemer wie de meldingen doet. Belangrijke meldingen zijn:

  • de start van de bouw / het uitzetten van de bouwput, situering van het bouwwerk
  • start heiwerkzaamheden
  • de wapening van de fundering of overige betonconstructies
  • gereedmelding van de bouwwerkzaamheden
 • Formulieren