Veiligheid en rampen

 • Wat is het?

  • Veiligheid staat bij de gemeente Reimerswaal voorop. Wij vinden het belangrijk dat elke inwoner zich veilig voelt in zijn of haar wijk, dorp en in de gemeente.
  • Samen met andere veiligheidspartners werkt de gemeente Reimerswaal aan behoud en verbetering van alle onderdelen van veiligheid.
  • Dit doen we door middel van een integraal veiligheidsbeleid. De gemeente zorgt voor de regie, de coördinatie en onderlinge afstemming.
  • Vanuit het integraal veiligheidsbeleid worden verschillende projecten uitgevoerd. Denk hierbij onder meer aan rampenbestrijding, maar ook alcohol en jeugd, zwerfafval, veiligheid op bedrijventerreinen en voorkoming van inbraak en diefstal.
  • Volg www.zeelandveilig.nl/meldingen, Twitter en Facebook om informatie over actuele incidenten te verkrijgen.

  Naar ZeelandVeilig.nl

  Risicokaart

  De overheid, de provincie Zeeland en de gemeente Reimerswaal vinden het belangrijk dat u als inwoner weet welke risico's er in uw leefomgeving zijn. De rampen en zware ongevallen uit het verleden zijn hiervoor de aanleiding geweest. Daarom is er een risicokaart samengesteld. Op de kaart staan meerdere soorten risico-objecten en worden in totaal dertien soorten rampen weergegeven. De risicokaart informeert u over deze risico-objecten en de schade die ze kunnen veroorzaken.

  De risicokaart wordt actueel gehouden. Op die manier geeft de kaart u een actueel beeld van belangrijke risico-objecten en risico's in uw omgeving. Daarnaast is de risicokaart bedoeld om u te laten nadenken over hoe u kunt bijdragen aan het vergroten van de veiligheid in uw woon-, werk- en leefomgeving.

  Voor meer informatie over de risicokaart kunt u terecht op de landelijke website:

 • Goed om te weten

  Ambulance, brandweer en politie

  1-1-2 als elke seconde telt

  In spoedeisende gevallen belt u 1-1-2. Voorbeelden hiervan zijn:

  • als u slachtoffer of getuige bent van een (ernstig) misdrijf
  • als er een ongeval gebeurd is waarbij direct hulp verleend moet worden
  • of als zich een levensbedreigende situatie voordoet

    In gevallen die minder spoedeisend zijn, of als u telefonisch aangifte wilt doen, belt u 0900 - 8844.

  Veiligheidsregio Zeeland

  In geval van een groot ongeval of ramp in Zeeland, komt Veiligheidsregio Zeeland in actie. Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De organisatie omvat de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing.

  Politie

  De openingstijden zijn maandag t/m donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. De politie heeft haar eigen website. Hier vindt u lokaal politienieuws, opsporingsberichten en andere informatie over de veiligheid in de gemeente.

 • Meer informatie

  Met het in werking treden van het Regionaal Zeeuws Crisisplan 2011-2015 op 1 oktober 2011 zijn alle 13 Zeeuwse gemeentelijke rampenplannen vervallen. Conform de Wet veiligheidsregio’s heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland het Regionaal Crisisplan vastgesteld.

  Het Regionaal Zeeuws Crisisplan 2011-2015 is een generiek plan welke samen met de nieuwe Zeeuwse GRIP 2011 de basis vormt voor operationele voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

  Het crisisplan is een plan op hoofdlijnen en verwijst naar deelplannen van de politie, brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) en gemeente. Het doel van het crisisplan is het komen tot een uniforme aanpak van de organisatie van de regionale en multidisciplinaire crisisbeheersing. Daarmee wordt door regionale samenwerking, Zeeuwse verbondenheid, uitvoering gegeven aan crisisbeheersing op maat. Het crisisplan is gericht op de verdere professionalisering van de crisisbeheersing waarbij de crisisbeheersingsorganisaties regionaal en eenduidig worden ingericht. Hierdoor is helder, wie waarvoor verantwoordelijk is en wordt geborgd dat alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Zeeland op een zelfde manier met crisisbeheersing om gaan. Het crisisplan wordt met de buurregio’s en met België afgestemd, hoe deze zich verhoudt tot de daar aanwezige (operationele) plannen en procedures op het gebied van crisisbeheersing.

  Ook heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland het Algemeen Rampenbestrijdingsplan Stralingsincidenten vastgesteld.

 • Te downloaden