Woningmarkt Reimerswaal

 • Wat is het?

  • Iedere kern in onze gemeente heeft zijn eigen identiteit. Ook laat de samenstelling van de bevolking en de leeftijdsopbouw ervan de nodige verschillen zien. Het is voor onze inwoners van belang dat zij een geschikte woning kunnen vinden in hun eigen kern.

  • In de afgelopen jaren zijn er al heel wat regionale en provinciale prognoses en woningmarktafspraken gemaakt. De gegevens hiervan hadden altijd betrekking op het niveau van de totale gemeente. Nu is voor het eerst ingezoomd op het niveau van de woonbehoefte in de kernen. Er is niet alleen gekeken naar de woonbehoefte, maar ook naar de bestaande woningvoorraad.

  • Om in de komende jaren de juiste aantallen woningen van het juiste type op de juiste plaats te kunnen bouwen, dienen er keuzes te worden gemaakt. Daarnaast dient er oog te zijn voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Wat dit voor de gemeente Reimerswaal en de afzonderlijke kernen betekent, staat beschreven in de Woonvisie Gemeente Reimerswaal. Dit document is hier te downloaden.

  Woonvisie Gemeente Reimerswaal

  • Het Onderzoek Woningmarkt verschaft inzicht over wat ons te doen staat. Zowel het onderzoek als het bijbehorende bijlagenboek zijn hier te downloaden.

  Onderzoek Woningmarkt 2017

  Bijlagenboek Onderzoek Woningmarkt 2017

 • Te downloaden