Vergadering Besluitraad 29-09-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis
Tijd:20:00
Voorzitter:M. Weststrate

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en moment van bezinning en gebed Bekijk dit agendapunt online

2 Agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Inspreekrecht Bekijk dit agendapunt online

4 Actieve informatie college / raadsmededelingen Bekijk dit agendapunt online

5 Lijst ingekomen stukken (8 juli – 17 september 2020) Bekijk dit agendapunt online

De Lijst ingekomen stukken bevat een afdoeningsvoorstel voor de correspondentie die is ontvangen van 7 juli tot 17 september 2020.

6 Vaststelling bestemmingsplan Soldatenwijk, Rilland Bekijk dit agendapunt online

Koop- en verkoopovereenkomst, tevens anterieure overeenkomst, ten behoeve van de transforma-tielocatie ‘Soldatenwijk’ in Rilland en ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Soldaten-wijk, Rilland’.

7 Beleid huisvesting arbeidsmigranten De Bevelanden Bekijk dit agendapunt online

Beleid huisvesting arbeidsmigranten De Bevelanden.

8 Jaarverslag 2019 en conceptbegroting 2021 De Betho Bekijk dit agendapunt online

Jaarverslag 2019 conceptbegroting 2021 De Betho.

9 Beleidsnotitie en Algemene subsidieverordening 2021 Bekijk dit agendapunt online

De raad wordt gevraag de beleidsnotitie Subsidiebeleid 2020-2023 en de Algemene Subsidieverordening 2021vast te stellen.

10 Ontwerp bestemmingsplan Kerkweg 5, Waarde VERVALLEN Bekijk dit agendapunt online

11 RUD Zeeland evaluatie PxQ Bekijk dit agendapunt online

Instemmen met de evaluatie en adviezen rondom de RUD-Zeeland, 1ste begrotingswijziging en zienswijze.

12 Ontwerpbestemmingsplan Zuidweg 16A en 16B, Krabbendijke VERVALLEN Bekijk dit agendapunt online

13 Reglement van Orde gemeenteraad Reimerswaal Bekijk dit agendapunt online

14 Verslagen vorige vergaderingen Bekijk dit agendapunt online

15 Raamovereenkomst 2020-2023 Beveland Wonen Bekijk dit agendapunt online

Vaststelling van de ‘Raamovereenkomst 2020 - 2023’ met woningcorporatie Beveland Wonen.

16 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten