Vergadering Ingekomen stukken en mededelingen 20-10-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:in de besluitraad
Tijd:21:00

AGENDAPUNTEN:

1 Verslag AB GGD

Portefeuillehouder: J.J.L. de Kunder

Voorstel: Kennisnemen van het besluit van het algmeen bestuur van de GGD over de kadernota 2016-2019

Casenummer: 15.005003

2 Beantwoording schriftelijke vragen fractie CU vragen ex art. 44

Portefeuillehouder: J.P. Sinke

Voorstel: voor kennisgeving aannemen

Casenummer: 15.004744

3 Verkoop grond Van Leeuwenhoeklaan te Kruiningen

Portefeuillehouder: J.P. Sinke

Voorstel: voor kennisgeving aannemen

4 Uitgifte in erfpacht bouwgrond Coolhofflaan te Waarde

Portefeuillehouder: J.P. Sinke

Voorstel: voor kennisgeving aannemen