Vergadering Opinieraad 22-09-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en moment van bezinning en gebed Bekijk dit agendapunt online

2 Actieve informatie college / raadsmededelingen Bekijk dit agendapunt online

3 Beleid huisvesting arbeidsmigranten De Bevelanden Bekijk dit agendapunt online

4 Jaarverslag 2019 en conceptbegroting 2021 De Betho Bekijk dit agendapunt online

5 Beleidsnotitie en Algemene subsidieverordening 2021 Bekijk dit agendapunt online

6 Ontwerp bestemmingsplan Kerkweg 5, Waarde Bekijk dit agendapunt online

7 RUD Zeeland evaluatie PxQ Bekijk dit agendapunt online

8 Ontwerpbestemmingsplan Zuidweg 16A en 16B, Krabbendijke Bekijk dit agendapunt online

9 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten