Vergadering Themaraad 13-10-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis
Tijd:20:00
Voorzitter:A.J. Huisman

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

waaronder:

- inventariseren van spreekrecht

2 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Burgerparticipatie in het onderhoud van het openbaar groen Bekijk dit agendapunt online

In een informatieve presentatie wordt de reeds gevoerde participatie in het onderhoud van de openbare ruimte gepresenteerd. Aan bod komen ervaringen, wat zijn kansen en knelpunten en welke projecten reeds opgestart zijn. De inbreng vanuit de themaraad zal worden benut voor de verdere uitwerking van projecten die nog opgestart kunnen worden.

Mededelingen en Rondvraag

4 Mededelingen en Rondvraag (doorgeschoven van opinieraad) Bekijk dit agendapunt online

5 Sluiting Bekijk dit agendapunt online