Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Reimerswaal telt negentien leden. De raad kent zes fracties. De gemeenteraad wordt iedere vier jaar gekozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Reimerswaal. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart 2018.

Onderstaand treft u de fracties aan die vertegenwoordigd zijn in de raad. U kunt op de fractie klikken voor nadere informatie en een overzicht van de raadsleden.

Zetelverdeling
Partij Aantal zetels
SGP 7 zetels
Leefbaar Reimerswaal 3 zetels
ChristenUnie 3 zetels
VVD 2 zetels
PvdA 2 zetels
CDA 2 zetels