Samenstelling

De Sr.R. bestaat uit 8 leden die worden gekozen uit de doelgroep (55+).

Voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de Sr.R.
Leden van de Sr.R. mogen geen deel uitmaken van de Gemeenteraad, of andere commissies die door de gemeente zijn ingesteld.